Yaralar

Yaralar Beyaz Yaralar
75x75 cm / Asamblaj
Yaralar Yaralar 1
15x28 cm / Heykel
Yaralar Yaralar 2
15x28 cm / Heykel
Yaralar Yaralar 3
15x28 cm / Heykel
Yaralar Orhan
36x47x104 cm / Enstalasyon
Yaralar Ayşecikler
50x30x60 / Enstalasyon